Historie

Je už dost bohatá a zajímavá, koukněte jak.

Prehistorieprehistorie Ulita

Na pozdim roku 1991 přichází Milan Daněk (Dany) s nápadem vydávat časopis plný zpráv z oddílů, klubů a osad, zážitků z výprav a čundrů, tábornických dovedností a inspirací. Rodí se Kotlík - tábornický občasník, vycházející 4x ročně. Redakční radu tvoří vybraní členové TK Tuláci Blansko a TK Stopa - Skalice nad Svitavou.

Roku 1992 vzniká Sdružení Kotlík, o.s., založili je Milan Daněk (Dany), Hana Fureková a Eva Kovaříková (Kofča). Kromě vydávání časopisu je cílem vytvořit prostor pro společné setkávání dětských skupin, oddílů a part zaměřených na přírodu a táboření a přenést atmosféru tvořivého kamarádství z přírody do města.

Začínají se pořádat klubové akce - Večery s Kotlíkem, při nichž se koncerty střídají se besedami (většinou cestovatelskými). Na tom prvním z 9. prosince 1993 hraje boskovická kapela Trní. V pozměněné podobě Večery běží dodnes. Probíhají i jiné akce, např. lakrosový turnaj, worskhopy aj.

V roce 1994 se koná první Galakotlík - přehlídka povětšinou trampských kapel a uskupení, který je vyvrcholením celoročních akcí.

Historie - stará Ulita

11. ledna 1996 se mění název organizace na Sdružení Ulita, o.s. a provoz zahajuje Klub Ulita určený hlavně pro děti a mládež. Jde o místo setkávání v 1. patře kina Blansko (Hybešova 6), jeho součástí se stává hudební zkušebna. Pokračují klubové pořady, objevují se soutěže hudebních skupin, probíhají první ročníky Kuličkiády a Drakiády, startuje letní hudební festival  - tehdy pod názvem Blanenské (nejen) folkové léto aneb Muzika pro strašidýlko Karolínku a spousta dalších akcí. Skupině nadšených dobrovolníků vydatně pomáhají civilkáři.

1997 - 2007 probíhá několik cyklů peer programu „Makovice“ (od roku 2003 jako Víkendovky) zaměřeného na protidrogovou prevenci, který připravují mladí pro mladé. Spousta jejich absolventů se následně aktivně zapojuje do činnosti sdružení.

15. září 1998 zahajuje provoz literární čajovna, kde obsluhují dobrovolníci. Kmotry se stali Jirka Dohnal (zahrál na sitar) a Jirka moravský Brabec (přestřihl pásku z toaletního papíru). Stejný rok vzniká nízkoprahový klub Prevcentrum Ulita - centrum prevence sociálních patologií dětí a mládeže, o rok později přejmenovaný na PVC klub.

Galakotlík radikálně mění program a na podzim 1998 se z něj stává cestovatelský festival Rajbas OUTDOOR Kotlík, dnešní Festival Rajbas. V zimě končí vydáním jubilejního 25. čísla sedmiletá existence časopisu Kotlík.

V roce 2000 vzniká samostatné Prevcentrum Ulita Blansko o.p.s., které se dále mění na Prevcentrum Blansko, o.p.s., jeho programy a tým později přecházejí pod Společnost Podané ruce o.p.s.

V roce 2001 vzniká Klub deskových her, během roku 2002 zásadně upravujeme klubové prostory.

V roce 2005 získáváme nové prostory na ulici B.Němcové 2a, které postupně upravujeme podle našich představ. Někteří z nás jedou na 3 směny (práce, stará Ulita, nová Ulita) a někteří na staveništi i nocují.

19. března 2006 končíme Čajospářkou naše mnohaleté působení v kině, zavíráme a poslední zbylé vybavení stěhujeme do nového.

Současnost - nová Ulita

   

 

1. dubna 2006 slavnostně otevíráme nové prostory na ulici Boženy Němcové 2a. Zatímco v klubovně zvučí hudebníci, z čajovny se ještě ozývá bouchání kladiv a hukot vysavače, poslední řemeslníci odcházejí s příchodem prvních hostů. Dřevěný klacek místo pásky přelamují Jarek Jiruše a Luboš Strážnický, hraje nám k tomu Bokomara. 

Prostory jsme otevřeli, ale stále je na nich co vylepšovat. Na podzim 2006 proto startují Pracovní noci, při kterých malujeme, natíráme, opravujeme, stavíme nebo i bouráme, když je třeba. A proč Pracovní noci? V noci neměl nikdo nic v plánu (kromě spánku).  

V letech 2010 - 2013 obnovujeme peer program Víkendovek.

Mezi roky 2011 - 2014 funguje odpolední dětský klub Šnek coby alternativa školní družiny.

9. února 2013 se koná první Reprezentační ples, od roku 2016 chystáme pro děti novou podzimní soutěž – Šnečí stezku.

V roce 2016 Ulita postoupila do semifinále soutěže Neziskovka roku v kategorii Malá neziskovka pořádané NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti).

13. března 2019 - Večer s Kotlíkem slaví 200. díl, hostem byl Marek Audy s promítáním filmu Jezero 3D.

Dnes návštěvníci mohou využít klubovnu, čajovnu a hudební zkušebnu, které jsme si vybudovali vlastní dobrovolnou prací. Každou poličku, skříňku, lavici či polštářek jsme vyrobili během našich brigád (tzv. Pracovních nocí). Prostory stále vylepšujeme a upravujeme, abychom se v nich cítili dobře my i naši hosté.


Budoucnost - Co dál?

 
IMG_20210627_161100 propagační děti  
 
 

Stále platí, že aktivita se vyplácí. Nadále tedy chceme pokračovat v dosavadní činnosti, co nejvíce za pomoci dobrovolníků.

Naším dlouhodobým cílem je zlepšování propagace a zviditelňování naší činnosti.

I dál chceme rozšiřovat sbírku deskových her.

Dalším naším cílem je přilákat nové lidi – ať už návštěvníky nebo aktivní organizátory akcí.

Vychováváme novou generaci Uliťáků, ale bude to ještě pár let trvat :-)Dnes je So 20.7.2024
| Služby pro tento týden